Blog

Ako fungujú tepelné čerpadlá vzduch-voda

Ako fungujú tepelné čerpadlá vzduch-voda?

Pretože tepelné čerpadlá vzduchu-voda jednoducho prečerpávajú teplo, a nie ho získavajú spaľovaním fosílnych palív, sú oveľa energeticky efektívnejšie ako väčšina ostatných typov domácich vykurovacích technológií. V skutočnosti tepelné čerpadlá vzduch-voda vyrábajú 3 až 4 kilowatty tepla z iba 1 kilowattu elektrickej energie, vďaka čomu sú účinné až 400%.

Teplo zo vzduchu je absorbované do chladiva v systéme, aj keď je vonkajšia teplota až mínus 20 stupňov Celzia. Toto teplo sa prenáša do chladiva pomocou výparníka, ktorý mení chladivo z kvapaliny na plyn. Kompresor stlačí plyn, čím sa zohreje a teplo z horúceho plynu sa potom kondenzátorom prenesie do vykurovacieho systému. Akonáhle tekutina uvoľní svoje teplo, putuje späť do vonkajšej časti tepelného čerpadla, aby celý proces pokračoval.

Ako fungujú tepelné čerpadlá vzduch-voda

Tepelné čerpadlá vzduch-voda obsahujú výparník, kompresor, kondenzátor a expanzný ventil; všetko v boxe o veľkosti domácej klimatizačnej jednotky. Vzhľadom na to, že teplota vzduchu u nás je len zriedka nižšia ako mínus 20 stupňov Celzia, aj v zime môžu tepelné čerpadlá so zdrojom vzduch-voda dodávať teplo vášmu domu 365 dní v roku.

Elektrická energia poháňajúca tento proces je úspornejšia v porovnaní s energiou na priame vykurovanie.  Tepelné čerpadlo má vykurovací faktor cca 4, čo znamená, že tepelné čerpadlo vzduchu je účinné na 400%. To znamená, že ak v súčasnej dobe na vykurovanie využívate 20 000 kWh, tepelným čerpadlom spotrebujete asi 5 000 kWh, čo šetrí peniaze za účty za energiu a znižuje emisie uhlíka. Presná úspora závisí od klímy a od toho, či máte nízko, stredno alebo vysokoteplotný vykurovací systém.

Vetranie s rekuperáciou

Rekuperácia je spätné získavanie tepla pri vetraní. Vzduch privádzaný do obytného priestoru v rekuperačnej jednotke preberá teplo z teplého vzduchu odvádzaného z obytného priestoru, a tak minimalizuje tepelné straty. Vďaka rekuperácii je dom stále dobre vetraný, pričom takmer vôbec nedochádza k úniku tepla. Podľa použitej technológie rekuperácia ušetrí 30-50 % nákladov na vykurovanie.

Výhody rekuperácie:
– neustály prívod čerstvého a čistého vzduchu do domácnosti
– odvádzanie škodlivín a vlhkosti
– ochrana zdravia – filtruje peľ, splodiny a iné alergény v domácom ovzduší
–  účinnosť rekuperácie až 90 %
– energetická úspora na vykurovaní až 50 %

Pri moderných budovách s nízkou energetickou stratou vetranie oknami odvádza veľkú časť energie, ktorú je potrebné dodávať do budovy. Vetranie rekuperáciou znižuje tepelné straty, zabezpečuje stálu výmenu vzduchu a je základom zdravého bývania. Moderné zateplené a vzduchotesne uzatvorené budovy vyžadujú pravidelné a dostatočné vetranie. Pri slabom vetraní je vzduch nekvalitný, znižuje komfort užívania stavby a dlhodobo znehodnocuje stavbu výskytom plesní.

Vaillant vetranie a rekuperácia tepla

Vaillant recoVAIR

Rekuperácia Vaillant

Rekuperačné jednotky recoVAIR sa skladajú z centrálnej ventilačnej jednotky recoVAIR a diaľkových rozvodov výmeny vzduchu. Zariadenia VAR 150/4 sú určené k montáži na strop a VAR 260 a VAR 360 k montáži na stenu. Rekuperačnú jednotku recoVAIR možno ľahko inštalovať v každej domácnosti. Systém monitoruje kvalitu vzduchu: prach, peľ, vlhkosť vzduch, CO2 a znečisťujúce látky sú zachytené na jemných filtroch. Zabezpečuje kvalitu vzduchu, chráni konštrukciu budovy pred vlhkosťou a eliminuje potenciálny výskyt roztočov a plesní.

Rekuperácia recoVAIR je ideálnym riešením pre všetkých, ktorí ocenia komfort a ekonomiku prevádzky

 • krížový protiprúdový výmenník tepla s vysokou účinnosťou rekuperácie tepla až 98%.
 • prevedenie s enatalpickým výmenníkom tepla (VAR 260 /E, 360 /E) – možnosť regulácie vlhkosti
 • možnosť automatickej regulácie s ekvitermickým regulátorom calorMATIC VRC 470/4
 • schopnosť prevádzky až do vonkajšej teploty –3 °C bez zamŕzania výmenníku tepla
 • certifikované podľa Passivhaus Institut Darmstadt (PHI) (pre VAR 260, 360)
 • možnosť pripojenia až 2 snímačov kvality vzduchu CO2 (len v kombinácii s multiMATIC 700)
 • filtre triedy F7/G4 s automatickou kontrolou stavu ich znečistenia
 • integrovaný snímač vlhkosti.
Potrebujem rekuperáciu? Alebo ako zmerať kvalitu vzduchu v dome či byte.

Vetracia jednotka recoVAIR v skratke:

 • Riadené vetranie s rekuperáciou tepla
 • Tri úrovne výkonu: objemový prietok vzduchu do 150 m3, 260 m3 a 360 m3
 • Jednoduché diaľkové ovládanie so 4 stupňami nastavenia prevádzky
 • Možnosť pripojenia centrálneho regulátora multiMATIC 700
 • Vysokoúčinné výmenníky tepla – štandardný alebo entalpický
 • Účinnosť rekuperácie až 98 %
 • Možnosť pripojiť CO2 snímače kvality ovzdušia ako príslušenstvo
 • Denný alebo týždenný pracovný program (len s reguláciou multiMATIC 700)
 • Integrovaný by-pass pre letnú prevádzku
 • Jednoduchá inštalácia na princípe „Zapoj a Pracuj“ („Plug and Play“)
 • Kombinovateľný so všetkými tepelnými čerpadlami a vykurovacími zariadeniami Vaillant
 • Energia a úspora nákladov vďaka efektívnemu využitiu tepla
 • Ochrana stavebnej konštrukcie proti vlhkosti a plesniam
 • Zlepšenie kvality vzduchu v interiéri

Ako pracuje vetracia jednotka recoVAIR – video ukazujúce fungovanie rekuperácie:

Solárna strešná krytina

Fotovoltaický systém strešnej krytiny bude možné inštalovať na celú plochu strechy, na jej časť alebo na fasádu budovy. Estetika strechy je zachovaná vďaka kompletnému sortimentu doplnkov, aby strechu bolo možné inštalovať ako jednoliaty celok. Solárna časť  bude plne integrovaná do strecha a kabeláž je ukrytá pod ňou. Pre pozorovateľov zvonku je solárna škridla takmer nerozpoznateľná od tej bežnej. Hodí sa aj na pamiatkovo chránené či historické objekty.

Zdroj: https://www.t-power.cz

Fotovoltaické panely

Fotovoltaické panely vytvárajú elektrický jednosmerný prúd na princípe fotoelektrického javu – priamej premeny svetla na elektrickú energiu. Slnečné žiarenie dopadá na polovodičový fotovoltaický článok, ktorý je vyrobený na báze kremíka a produkuje jednosmerný elektrický prúd.

Fotovoltaické panely – základné rozdelenie

monokryštalické / polykrystalické / amorfné

Monokryštalické fotovoltaické panely majú vysokú účinnosť pri priamom natočení na slnko. Základ je kremíková podložka. Kryštály sú väčšie než 10 cm a vyrábajú sa ťahaním roztaveného kremíku vo forme tyčí s priemerom až 300 mm. Tie sa potom rozrežú na tenké plátky (podložky). Účinnosť týchto panelov dosahuje 13 – 17%. Ich výroba je najnáročnejšia a sú aj najdrahšie.

Polykryštalické fotovoltaické panely lepšie spracovávajú slnečné žiarenie aj pri väčšom odklone od ideálneho natočenia na slnko (aj vtedy, keď je slnečné žiarenie relatívne malé). Tieto panely sú najpoužívanejšie. Základom je kremíková podložka. Články sa skladajú z väčšieho počtu menších polykryštálov. Účinnosť sa pohybuje v rozmedzí 10 – 14%. Ich výroba je lacnejšia a rýchlejšia ako monokryštalických.

Amorfné fotovoltaické panely sú najlacnejšie a ich účinnosť je menšia. Základom je naparovaná kremíková vrstva. Pre dosiahnutie rovnakého výkonu ako u polykryštalických, alebo monokryštalických panelov potrebujete asi 2x až 2,5x väčšiu plochu amorfného fotovoltaického panelu. Účinnosť tých to článkov sa pohybuje v rozmedzí 4 – 10%.

Amorfné panely dokážu lepšie spracovávať difúzne svetlo, čo znamená, že na výrobu elektrickej energie nepotrebujú priame slnečné žiarenie. Energiu produkujú aj pri zamračenej oblohe a dokonca za hmly.

Zachytávajú všetky tri druhy žiarenia (red, green, blue) a účinnosť amorfných panelov výrazne neklesá ani pri vyšších teplotách (nad 25 °). Vďaka tomu môžu niekedy podávať lepší výkon ako kryštalické panely. Pre stredoeurópske pásmo sú amorfné fotovoltaické panely výhodné.

Amorfné panely nie sú náročné na ideálny sklon a orientáciu. Preto sú použiteľné na šikmé aj na rovné strechy a dokonca aj na steny. Sú ľahké, odolné a už sa začínajú využívať ako strešná krytina na výrobu energie. V blízkej budúcnosti sa budú používať pre celkové pokrývanie stavieb.

Pri väčšine inštalácií sa fotovoltaické panely montujú na už stojace konštrukcie (steny strechy) a ideálne natočenie panelu nie je možné.

monokryštalické / polykrystalické / amorfné

Pokiaľ chcete fotovoltaické panely využívať po celý rok a ich umiestnenie bude stabilné, dostanete sa podobný výsledok produkcie elektrickej energie z polykryštalických aj z monokryštalických panelov.

Inštalácia tepelného čerpadla NIBE F2040-8 a vnútornej jednotky VVM 320

Tepelné čerpadlo NIBE F2040 systému vzduch-voda v kompaktnom prevedení vo výkonových radách 6 – 16 kW a vnútorná jednotka NIBE VVM 320 je systémová jednotka pre tepelné čerpadlá NIBE vzduch – voda. Zariadenie disponuje nerezovým zásobníkom teplej vody o objeme 180 l, obehovým čerpadlom a záložným elektrokotlom, trojcestným ventilom, poistným a zabezpečovacím zariadením.

Pracujeme ako včielky

Na trhu pôsobíme už viac ako 10 rokov, nainštalovali sme už vyše 300 000 m2 inštalácií podlahového vykurovania a stovky namontovaných tepelných čerpadiel, kotlov a klimatizácií. Zameriavame sa na dodávanie a montáž obnoviteľných zdrojov energie, energeticky úsporných systémov vykurovania/chladenia a vetrania. Naši ľudia majú 30 ročné skúsenosti s vykurovacou technikou. Prinášame možnosť využívať obnoviteľné zdroje energie, ktoré zhodnocujú vložené investície a šetria prírodu aj pre budúce generácie.

Naše inštalácie navrhujeme a montujeme:

 • úsporné pre investora
 • šetrné k životnému prostrediu
 • určené k dlhodobej prevádzke
 • s inteligentným ovládaním

Tepelné čerpadlá, rekuperačné zariadenia a solárne zariadenia sú šetrné k životnému prostrediu. Inštalujeme zdravotechniku, úpravovne vody, centrálne vysávače, dodávame teplonosné a ochranné kvapaliny.

Posted in 2
Tepelne cerpadlo NIBE F2120

Jedno z najtichších tepelných čerpadiel na trhu NIBE F2120

Predstavujeme jedno z najtichších a najúspornejších tepelných čerpadiel /vzduch-voda/ na trhu. Robustná konštrukcia 167 kg minimalizuje vibrácie a hluk. Hlučnosť 39 dB sme namerali vo vzdialenosti 2m od tepelného čerpadla.

Tiché tepelné čerpadlo NIBE F2120 vzduch-voda /vzducháč/.
Lokalita: Hlohovec, Teplota exteriér: 4˚C

Tepelné čerpadlo Nibe F2120

Tiché tepelné čerpadlo NIBE F2120
 • Vo výkonových variantoch 8 až 20 kW.
 • Tepelné čerpadlo systému vzduch-voda s hodnotou SCOP vyššou než 5
 • Výstupná teplota až 65 °C / 63 °C aj pri vonkajšej teplote -25 °C/
 • 3-fázové pripojenie pre všetky dostupné veľkosti bez nutnosti meniť istič alebo elektroinštaláciu
 • Tiché v celom rozsahu výkonu vďaka ventilátoru s inteligentným regulátorom, ktorý udržuje hluk na minime
 • Kompresor s riadeným výkonom s technológiou EVI nastavuje tak, aby presne pokryl aktuálne požiadavky na energiu
 • NIBE F2120 je určené pre kombinácie s vnútornými systémovými jednotkami NIBE VVM alebo regulátormi NIBE SMO