Vetranie s rekuperáciou

Rekuperácia je spätné získavanie tepla pri vetraní. Vzduch privádzaný do obytného priestoru v rekuperačnej jednotke preberá teplo z teplého vzduchu odvádzaného z obytného priestoru, a tak minimalizuje tepelné straty. Vďaka rekuperácii je dom stále dobre vetraný, pričom takmer vôbec nedochádza k úniku tepla. Podľa použitej technológie rekuperácia ušetrí 30-50 % nákladov na vykurovanie.

Výhody rekuperácie:
– neustály prívod čerstvého a čistého vzduchu do domácnosti
– odvádzanie škodlivín a vlhkosti
– ochrana zdravia – filtruje peľ, splodiny a iné alergény v domácom ovzduší
–  účinnosť rekuperácie až 90 %
– energetická úspora na vykurovaní až 50 %

Pri moderných budovách s nízkou energetickou stratou vetranie oknami odvádza veľkú časť energie, ktorú je potrebné dodávať do budovy. Vetranie rekuperáciou znižuje tepelné straty, zabezpečuje stálu výmenu vzduchu a je základom zdravého bývania. Moderné zateplené a vzduchotesne uzatvorené budovy vyžadujú pravidelné a dostatočné vetranie. Pri slabom vetraní je vzduch nekvalitný, znižuje komfort užívania stavby a dlhodobo znehodnocuje stavbu výskytom plesní.