Tepelné čerpadlá patria medzi dôležité technológie moderných stavieb

Tepelné čerpadlá sú moderné technológie, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje energie pre vykurovanie a zabezpečenie TÚV. Požiadavky na energetickú hospodárnosť budov sa sprísnili. Aktuálne môžu získať stavebné povolenie iba iba novostavby v nízkoenergetickom alebo vyššom štandarde. Tepelné čerpadlo, rekuperácia a zateplovanie stavieb sa stávajú bežnou výbavou novostavieb, aby boli splnené prísne požiadavky na celkovú spotrebu energie budov.

Tepelné čerpadlá využívajú energiu prírody

tepelne cerpadlo

Tepelné čerpadlá (TČ) využívajú na vykurovanie energiu okolia – zeme, vody alebo vzduchu. Ide o obnoviteľné zdroje energie a preto zaraďujeme tepelné čerpadlá medzi ekologické zdroje vykurovania.

Odborné zdroje uvádzajú, že tepelným čerpadlom sa dá ušetriť až 75 percent nákladov na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody /oproti vykurovaniu elekrinou/.

Tepelné čerpadlo nevyužíva elektrinu výrobu tepla, ale na pohon a cirkuláciu kvapalín . Energiu na vykurovanie odoberá z okolitého prostredia – zadarmo. To umožňuje úsporné vykurovanie.

V lete chladia – v zime kúria

Moderné tepelné čerpadlá môžu v horúcom letnom počasí chladiť objekty. Pasívne alebo aktívne chladenie zabezpečuje letnú teplotnú pohodu v domácnosti. Oproti klasickej klimatizácii majá niekoľko výhod: nefúka chladný vzduch, menší teplotný rozdiel /veľká chladiaca plocha/, úsporná prevádzka.

Návrh a správne nadimenzovanie systému zabezpečia stabilnú prevádzku

Správne navrhnuté TČ zabezpečuje vykurovanie stavieb, chladenie objektov, ohrev teplej úžitkovej vody ale aj vyhrievanie bazénov. Niektoré tepelné čerpadlá vzduch-voda zabezpečujú účinné riadené prevetrávanie obytných priestorov. Čím nižšie sú požiadavky na vykurovaciu teplotu, tým hospodárnejšie tepelné čerpadlo pracuje. Preto je najvýhodnejšie použiť ho v kombinácii s nízkoteplotnými systémami (podlahové alebo stenové vykurovanie) alebo na ohrievanie vody v bazénoch.

Rozdelenie podľa zdroja energie

Tepelne cerpadla zdroj energie

Správne navrhnuté tepelné čerpadlo zabezpečuje vykurovanie stavieb, chladenie objektov, ohrev teplej úžitkovej vody ale aj vyhrievanie bazénov. Niektoré tepelné čerpadlá vzduch-voda zabezpečujú účinné riadené prevetrávanie obytných priestorov.
Čím nižšie sú požiadavky na vykurovaciu teplotu kvapaliny, tým hospodárnejšie tepelné čerpadlo pracuje. Preto je najvýhodnejšie použiť ho v kombinácii s nízkoteplotnými systémami (podlahové alebo stenové vykurovanie) alebo na ohrievanie vody v bazénoch.