Tepelné čerpadlá patria medzi dôležité technológie moderných stavieb

Tepelné čerpadlá patria medzi moderné technológie, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje energie pre vykurovanie a zabezpečenie TÚV. Požiadavky na energetickú hospodárnosť budov sa sprísnili. Aktuálne môžu získať stavebné povolenie iba iba novostavby v nízkoenergetickom alebo vyššom štandarde. Tepelné čerpadlo, rekuperácia a zateplovanie stavieb sa stávajú bežnou výbavou novostavieb, aby boli splnené prísne požiadavky na celkovú spotrebu energie budov.

Tepelné čerpadlá využívajú energiu prírody

tepelne cerpadlo

Tepelné čerpadlá (TČ) využívajú na vykurovanie energiu okolia – zeme, vody alebo vzduchu. Ide o obnoviteľné zdroje energie a preto zaraďujeme tepelné čerpadlá medzi ekologické zdroje vykurovania.

Odborné zdroje uvádzajú, že tepelným čerpadlom sa dá ušetriť až 75 percent nákladov na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody /oproti vykurovaniu elekrinou/.

Tepelné čerpadlo nevyužíva elektrinu výrobu tepla, ale na pohon a cirkuláciu kvapalín . Energiu na vykurovanie odoberá z okolitého prostredia – zadarmo. To umožňuje úsporné vykurovanie.

Navrhneme a nainštalujeme vhodné tepelné čerpadlo pre váš dom či komerčnú budovu.

V lete chladia – v zime kúria

Moderné tepelné čerpadlá môžu v horúcom letnom počasí chladiť objekty. Pasívne alebo aktívne chladenie zabezpečuje letnú teplotnú pohodu v domácnosti. Oproti klasickej klimatizácii majú niekoľko výhod: nefúka chladný vzduch, menší teplotný rozdiel /veľká chladiaca plocha/, úsporná prevádzka. Na chladenie objektu je najvhodnejšia kombinácia: tepelné čerpadlo a stropné chladenie(prípadne chladenie betónového jadra).

Návrh a správne nadimenzovanie systému zabezpečia stabilnú prevádzku.

Výber najlepšieho tepelného čerpadla závisí od viacerých parametrov. Tepelná strata domu, druh vykurovacieho systému (podlahové vykurovanie/ radiátor), využívanie tepelnej energie v objekte, potreba TÚV ale aj klimatické podmienky miesta inštalácie majú veľký vplyv na chod tepelného čerpadla. Naši odborníci vám radi poradia a navrhnú najvhodnejší systém vykurovania.

Ovládanie tepelného čerpadla

Riadenie tepelného čerpadla je dôležitý prvok celého systému. Má vplyv na spotrebu, komfort aj životnosť zariadenia. Spotreba elektriny tepelného čerpadla riadeného obyčajným termostatom môže byť až o 20 % vyššia ako pri kvalitnej regulácii podľa vonkajšej a prípadne aj vnútornej teploty.

Ovládanie tepelného čerpadla a iných zariadení v domácnosti je ideálne pripojiť na systém inteligentného riadenia domu. Najvhodnejšie je prepojenie všetkých systémov v dome pomocou inteligentného ovládania.

Výkonové číslo tepelného čerpadla COP (Coefficient Of Performance)

Tepelné čerpadlo pri svojej prevádzke potrebuje elektrickú energiu, avšak získa približne 3 až 5 krát viac tepelnej energie, ako spotrebuje elektrickej energie. Tento pomer vyjadruje hlavný ukazovateľ efektívnosti prevádzky tepelného čerpadla, jeho výkonové číslo. COP nám ukazuje pomer medzi vloženou energiou a získanou energiou na vykurovanie.

Ak dodáme 3 kW vo forme elektrickej energie, ktorá poháňa tepelné čerpadlo, a na strane kúrenia získame 15 kW tepla, vtedy je výkonové číslo tepelného čerpadla 5. Pri zvyšovaní príkonu, čiže v prípade potreby intenzívnejšieho chodu tepelného čerpadla alebo vyššej výstupnej teploty sa toto číslo znižuje.

Rozdelenie podľa zdroja energie

Tepelne cerpadla zdroj energie

Základné rozdelenie tepelných čerpadiel pdf.

Správne navrhnuté tepelné čerpadlo zabezpečuje vykurovanie stavieb, chladenie objektov, ohrev teplej úžitkovej vody ale aj vyhrievanie bazénov. Niektoré tepelné čerpadlá vzduch-voda zabezpečujú účinné riadené prevetrávanie obytných priestorov.
Čím nižšie sú požiadavky na vykurovaciu teplotu kvapaliny, tým hospodárnejšie tepelné čerpadlo pracuje. Preto je najvýhodnejšie použiť ho v kombinácii s nízkoteplotnými systémami (podlahové alebo stenové vykurovanie) alebo na ohrievanie vody v bazénoch.