Tepelným čerpadlom môžeme ušetriť až 75% nákladov pri vykurovaní. Správne nadimenzované a dobre namontované tepelné čerpadlo predstavuje spôsob ekologického a úsporného  vykurovania, chladenia a  prípravy TÚV.

Ako tepelné čerpadlá fungujú?

Tepelné čerpadlo odoberá energiu z exteriéru a využíva ju pre potreby domácnosti. Moderné TČ môže v lete pracovať reverzne /opačne/ a interiér ochladzovať.

Tepelné čerpadlo zastáva viacero funkcií:

  • v zime vykuruje objekt
  • celoročne pripravuje teplú vodu
  • v lete chladí interiér
  • prípadne zohrieva vodu v bazéne

Tepelné čerpadlá slúžia nielen na vykurovanie

Správne navrhnuté tepelné čerpadlo zabezpečuje vykurovanie stavieb, chladenie objektov, ohrev teplej úžitkovej vody ale aj vyhrievanie bazénov. Niektoré tepelné čerpadlá vzduch-voda zabezpečujú účinné riadené prevetrávanie obytných priestorov. Čím nižšie sú požiadavky na vykurovaciu teplotu, tým hospodárnejšie tepelné čerpadlo pracuje. Preto je najvýhodnejšie použiť ho v kombinácii s nízkoteplotnými systémami (podlahové alebo stenové vykurovanie) alebo na ohrievanie vody v bazénoch.

Tepelné čerpadlá rozdelené podľa zdroja energie

Tepelne cerpadla zdroj energie