Nemrznúca zmes

Teplonosné kvapaliny Agrimex

Teplonosná kvapalina (nemrznúca zmes) je určená k prenosu tepla resp. chladu. Požiadavkou na prvom mieste je zabezpečenie zariadenia proti zamrznutiu, následne je zabezpečenie korózijnej odolnosti systému a riešenie prísad pre interné správanie voči ďalším zúčastneným materiálom v systéme. Pri výbere typu teplonosnej kvapaliny je potrebné rešpektovať ekologické a hydrologické požiadavky, ako aj chemickú nebezpečnosť prípravku (údaje v bezpečnostnom liste). Pre fyzikálny popis teplonosnej kvapaliny možno povedať, že užívateľsky je potrebné popisovať hlavne odolnosť kvapaliny voči stuhnutiu a zamrznutiu.

Nemrznúca zmes do vykurovania
Nemrznúce kvapaliny do vykurovania

Nemrznúca zmes pre vykurovacie a chladiace systémy:

Agrimex Termofrost P – teplonosná kvapalina do všetkých druhov vykurovacích sústav (ekologická).

Termofrost P – je ekologická, teplonosná, nemrznúca, antikorózna kvapalina na báze monopropylénglykolu do vykurovacích systémov.

Ide o ekologickú kvapalinu, ktorá sa používa ako teplonosný prípravok s nízkym bodom tuhnutia vo vykurovacích systémoch, tepelných čerpadlách, chladení a klimatizácii. Zároveň chráni kovové časti systému pred koróziou. Pre ďalšie použitie sa riedi s vodou.

Predpokladaná životnosť kvapaliny je pri plnom chode systému 3 roky. V dodávanom koncentráte je obsah inhibítorov predimenzovaný, v dostačujúcej miere je až do nariedenia 1:2. Pre vyšší stupeň riedenia výrobca doporučuje odberateľovi doplnenie prídavného množstva inhibítorov. Koncentrát obsahuje mäkčiacu prísadu pre bezproblémové riedenie vodou. Pre zaistenie požadovanej mrazuvzdornosti je možno riediť podľa nasledujúcej tabuľky (táto je vytlačená na každej etikete balenej jednotky):

Tabuľka riedenia:

Termofrost Pvodazámrzná teplota
11,0-32°C
11,5-20°C
12,0-15°C

Výrobca v rámci bezplatného servisu na požiadanie prevedie nariedenie na požadovanú zámrznú teplotu.

Agrimex – Termofrost P je organická kvapalina, ktorá má vyššiu hustotu, vyššiu viskozitu a nižší koeficient prestupu tepla než voda. Je nutné počítať s tým, že začiatky gelovatenia alebo kryštalizácie sú skôr než je teplota stuhnutia. Gelovatenie je skôr javom koncentrovanejších kvapalín (a nemá trhavé účinky), kryštalizácia – pri vysokom nariedení. Bod varu je vyšší ako má voda, z toho dôvodu je potrebný prirodzený únik vzniknutý odparovaním doplňovať vodou alebo koncentrátom teplonosnej kvapaliny.

Termofrost L – teplonosná kvapalina určená hlavne pre primárny okruh tepelných čerpadiel (ekologická).

Agrimex Termofrost L – je teplonosná, nemrznúca, antikorózna kvapalina na báze ethylalkoholu s nízkym bodom tuhnutia pre primárny okruh systémov tepelných čerpadiel.

Ide o kvapalinu na báze ethylalkoholu (liehu), ktorá sa používa ako teplonosný prípravok do primárnych okruhov tepelných čerpadiel. V menšom rozsahu aj do chladenia. Do vykurovacích zostáv sa nedoporučuje z dôvodov nízkeho bodu varu. Obsahuje inhibítor korózie a zmäkčujúce prísady. Pre ďalšie použitie sa vždy riedi s vodou. Predpokladaná životnosť kvapaliny je pri plnom chode systému 3 roky. Doporučuje sa pravidelný servis kvapaliny 1x za rok.

Tabuľka riedenia:

Termofrost Lvodazámrzná teplota
11,0-32°C
11,5-20°C
12,0-15°C
13,0-12°C

Termofrost L je v koncentráte horľavinou 1. triedy. Zriedením s vodou na reálne používané roztoky sa horľavosť výrazne znižuje, príp. celkom odstraňuje.

Agrimex – Termofrost L je organická kvapalina s vyššou viskozitou než voda, ale s nižšou hustotou a s nižším koeficientom prestupu tepla. Bod varu je tiež nižší ako má voda, z toho dôvodu sa prípadný odpar musí doplniť liehovým koncentrátom.

Nemrznúca kvapalina pre solárne systémy

Agrimex Kolekton P – teplonosná kvapalina určená hlavne pre ploché solárne kolektory

(-30 až 180 °C, životnosť 3 roky).

Agrimex Kolekton P – je ekologická, teplonosná, nemrznúca, antikorózna kvapalina na báze monopropylénglykolu pre solárne systémy. Ide o teplonosnú kvapalinu s nízkym bodom tuhnutia vhodnou do slnečných kolektorov (spĺňajúcich teplotné podmienky podľa pracovného vymedzenia). Kvapalina je na báze monopropylenglykolu (1,2 propandiolu) s prídavkom nejedovatých inhibítorov korózie a stabilizátorov pre dosiahnutie zvýšenej tepelnej stability a predĺženej životnosti.

Agrimex Kolekton P super – teplonosná kvapalina do všetkých typov slnečných kolektorov

(-30 až 230 °C, životnosť 10 rokov).

Agrimex Kolekton P super – je novo vyvinutá ekologická, teplonosná, nemrznúca, antikorózna kvapalina na báze monopropylénglykolu vhodná do všetkých typov slnečných kolektorov vrátane vákuových.

Ide o teplonosnú kvapalinu s nízkym bodom tuhnutia vhodným do všetkých typov slnečných kolektorov (spĺňajúcich teplotné podmienky podľa pracovného vymedzenia).

Kapacita je na báze monopropylenglykolu (1,2 propandiolu) s prídavkom nejedovatých inhibítorov korózie a stabilizátora pre dosiahnutie zvýšenej tepelnej stability a predĺženej životnosti.

Solárna nemrznúca kvapalina Vaillant 10L

Solárna kvapalina s nízkym bodom tuhnutia -32°C/ +230°C, krátkodobo až 300°C. Životnosť kvapaliny do solárnych systémov až 10 rokov. Doporučujeme merať kvapalinu každé dva roky refraktometrom.
Nemrznúca solárna zmes Vaillant. Pre solárne systémy Vaillant (do plochých, trubicových aj vákuových slnečných kolektorov).

Zloženie:
45% propylénglykol a 55% voda
1,2 propylénglykol s antikoróznymi inhibítormi

Vlastnosti:

  • teplota odparovania> 100 ° C
  • pH (20 °C) 9,0-10,5
  • viskozita (20 ° C) cca 5,0 mm2 / s

Používajte v súlade s určením: Pri inštalácii a montáži dodržujte priložený návod na inštaláciu, obsluhu a údržbu, ako aj schválenia produktu/systému pre všetky komponenty systému. Účel použitia zahŕňa aj dodržiavanie podmienok kontroly a údržby, ktoré sú tiež obsiahnuté vo vyššie uvedených dokumentoch.

Ponúkame teplonosné a ochranné kvapaliny do systémov  vykurovania a chladenia. Teplonosné kvapaliny sú určené k prenosu tepla alebo chladu, zvyšujú efektivitu prenosu energie, znižujú opotrebovanie zariadení a ochraňujú systém pred zamrznutím. Použitie nesprávnych a nevhodných kvapalín môže zvyšovať prevádzkové náklady a viesť k poškodeniu a znefunkčneniu systému.