Oplatí sa tepelné čerpadlo?

Pri porovnávaní nákladov na vykurovanie je potrebné počítať s nákladmi na vybudovanie systému – zriaďovacie náklady a s nákladmi na vykurovanie – prevádzkové náklady. Dôležitá je aj uvažovaná životnosť systému a možnosť chladenia.

Porovnanie vykurovania tepelným čerpadlom

Tepelné čerpadlo dokáže zabezpečiť úsporné vykurovanie domu a aj letné chladenie domu ekologickým spôsobom.
Ideálny je systém tepelné čerpadlo – podlahové vykurovanie – zateplený dom.

Najlepšie je zapracovať systém vykurovania tepelným čerpadlom už pri navrhovaní projektu domu.

Do tepelného čerpadla sa oplatí investovať s pohľadom do budúcnosti. Investičné náklady sú síce vyššie, ale vrátia sa na znížených prevádzkových nákladoch.

Vykurovanie tepelným čerpadlom je pekne vysvetlené v TA3 relácii:

S energiou efektívne: Komu sa oplatia tepelné čerpadlá

Vykurovanie tepelným čerpadlom je komplexný systém, ktorý musí byť správne navrhnutý a odborne namontovaný.

Porovnanie vykurovania rodinného domu 150 m2 s ročnou potrebou tepla na vykurovanie 18 400 kWh.Elektrické
vykurovacie
rohože
ElektrokotolPlynový kotolTepelné
čerpadlo
vzduch-voda
Tepelné
čerpadlo
zem-voda
Odovzdávanie tepla – teplovodná podlahovka0 €4 300 €4 300 €4 300 €4 300 €
Zdroj tepla (rohože, elektrokotol, plyn. kotol, TČ)6 050 €1 600 €3 000 €10 000 €12 500 €
Príprava TÚV (okce120/obsahuje)1 000 €1 000 €ÁnoÁnoÁno
Náklady – komín + prípojka plynuNieNie2 000 €NieNie
Náklady na vykurovací systém7 050 €6 900 €9 300 €14 300 €16 800 €
COP vykurovací faktor/účinnosť0,990,9913,85
Ročná spotreba elektriky/plynu(kWh)18 585,8618 585,8617 523,814 842,113 680,00
Ročné náklady na vykurovanie a TÚV2 328 €2 328 €996 €624 €420 €
Mesačné náklady194 €194 €83 €52 €35 €
Podlahové chladenieNieNieNieÁnoÁno
Možnosť výmeny zdroja tepla/chladuNieÁnoÁnoÁnoÁno
Záruka (roky)222510
Možná dotáciaNieNieNie– 3 700 €– 3 700 €
Celkové náklady na 15 rokov41 970 €41 820 €24 240 €19 960 €19 400 €

Odhadovaná životnosť plynového kotla je 10 rokov a tepelného čerpadla vzduch-voda je 15 rokov. Tepelné čerpadlo zem-voda má odhadovanú životnosť 20 rokov, a preto je najvýhodnejšie z porovnávaných zdrojov tepla. Pre tepelné čerpadlo hovorí aj možnosť chladenia domu v letných mesiacoch.

Na vykurovanie môžete využívať široké množstvo zariadení, ktoré nie je možné porovnať v jednej tabuľke. Pomôžeme Vám presne spočítať náklady, ktoré budete mať s realizáciou jednotlivých zariadení.

Po započítaní životnosti je tepelné čerpadlo najvýhodnejší zdroj tepla

Úsporná prevádzka, dlhá životnosť a letné chladenie robí z tepelného čerpadla najvýhodnejší zdroj tepla a chladu pre rodinný dom.

Rozhodnutie o tom, či sa tepelné čerpadlo oplatí oproti inému zdroju tepla, závisí od mnohých faktorov, vrátane klimatických podmienok, energetickej efektívnosti zariadení, nákladov na inštaláciu, prevádzkových nákladov a dlhodobých úspor.

Hlavné body, ktoré treba zvážiť pri porovnaní systémov vykurovania:

Náklady na inštaláciu: Plynové kotle môžu mať nižšie počiatočné náklady na inštaláciu v porovnaní s tepelnými čerpadlami. Tepelné čerpadlá majú väčšinou vyššie náklady na zakúpenie a inštaláciu.

Účinnosť a návratnosť investície: Tepelné čerpadlá sú obvykle energeticky efektívnejšie, čo môže viesť k dlhodobejšiemu zníženiu nákladov na energiu a rýchlejšej návratnosti investície.

Údržba a servis: Tepelné čerpadlá vyžadujú menej údržby ako plynové kotle i kotle na pevné palivo, čo môže znamenať nižšie dlhodobé náklady.

Cena energie: Treba zvážiť aktuálne ceny energií.

Klimatické podmienky: Tepelné čerpadlá sú efektívnejšie v miernych a teplejších klimatických podmienkach, kde je možné získať dostatočné množstvo tepla z okolitého prostredia. V chladnejších oblastiach by mohlo byť plynové kúrenie efektívnejšie.

Závislosť na fosílnych palivách: Tepelné čerpadlá sú čistejšie a nezávislejšie od zásob fosílnych palív, čo môže byť výhodné z hľadiska dlhodobej stability a udržateľnosti.

Je dôležité porovnávať celkové náklady a úspory v závislosti od konkrétnych nárokov a podmienok. Odporúčame vám systém konzultovať so špecialistom na vykurovacie systémy, aby vám pomohol správne posúdiť a zvoliť najlepšie riešenie pre vašu konkrétnu situáciu.

Ako obstojí tepelné čerpadlo vzduch-voda v porovnaní s tradičnými elektrokotlami?

Tepelné čerpadlá sú trikrát až päťkrát účinnejšie! Pri použití bežných kotlov vzniká z 1 kWh vstupnej energie cca 1 kWh výstupnej energie. Pri použití tepelného čerpadla vzduch-voda sa z 1 kWh vstupnej energie priemerne využije 3 kWh výstupnej energie.

Zdroj relácia : S energiou efektívne https://www.youtube.com/watch?v=ou7xZkCuilA
Zdroj: https://www.geotherm.sk/tepelne-cerpadlo/