Solárna strešná krytina

Fotovoltaický systém strešnej krytiny bude možné inštalovať na celú plochu strechy, na jej časť alebo na fasádu budovy. Estetika strechy je zachovaná vďaka kompletnému sortimentu doplnkov, aby strechu bolo možné inštalovať ako jednoliaty celok. Solárna časť  bude plne integrovaná do strecha a kabeláž je ukrytá pod ňou. Pre pozorovateľov zvonku je solárna škridla takmer nerozpoznateľná od tej bežnej. Hodí sa aj na pamiatkovo chránené či historické objekty.

Zdroj: https://www.t-power.cz

Fotovoltaické panely

Fotovoltaické panely vytvárajú elektrický jednosmerný prúd na princípe fotoelektrického javu – priamej premeny svetla na elektrickú energiu. Slnečné žiarenie dopadá na polovodičový fotovoltaický článok, ktorý je vyrobený na báze kremíka a produkuje jednosmerný elektrický prúd.

Fotovoltaické panely – základné rozdelenie

monokryštalické / polykrystalické / amorfné

Monokryštalické fotovoltaické panely majú vysokú účinnosť pri priamom natočení na slnko. Základ je kremíková podložka. Kryštály sú väčšie než 10 cm a vyrábajú sa ťahaním roztaveného kremíku vo forme tyčí s priemerom až 300 mm. Tie sa potom rozrežú na tenké plátky (podložky). Účinnosť týchto panelov dosahuje 13 – 17%. Ich výroba je najnáročnejšia a sú aj najdrahšie.

Polykryštalické fotovoltaické panely lepšie spracovávajú slnečné žiarenie aj pri väčšom odklone od ideálneho natočenia na slnko (aj vtedy, keď je slnečné žiarenie relatívne malé). Tieto panely sú najpoužívanejšie. Základom je kremíková podložka. Články sa skladajú z väčšieho počtu menších polykryštálov. Účinnosť sa pohybuje v rozmedzí 10 – 14%. Ich výroba je lacnejšia a rýchlejšia ako monokryštalických.

Amorfné fotovoltaické panely sú najlacnejšie a ich účinnosť je menšia. Základom je naparovaná kremíková vrstva. Pre dosiahnutie rovnakého výkonu ako u polykryštalických, alebo monokryštalických panelov potrebujete asi 2x až 2,5x väčšiu plochu amorfného fotovoltaického panelu. Účinnosť tých to článkov sa pohybuje v rozmedzí 4 – 10%.

Amorfné panely dokážu lepšie spracovávať difúzne svetlo, čo znamená, že na výrobu elektrickej energie nepotrebujú priame slnečné žiarenie. Energiu produkujú aj pri zamračenej oblohe a dokonca za hmly.

Zachytávajú všetky tri druhy žiarenia (red, green, blue) a účinnosť amorfných panelov výrazne neklesá ani pri vyšších teplotách (nad 25 °). Vďaka tomu môžu niekedy podávať lepší výkon ako kryštalické panely. Pre stredoeurópske pásmo sú amorfné fotovoltaické panely výhodné.

Amorfné panely nie sú náročné na ideálny sklon a orientáciu. Preto sú použiteľné na šikmé aj na rovné strechy a dokonca aj na steny. Sú ľahké, odolné a už sa začínajú využívať ako strešná krytina na výrobu energie. V blízkej budúcnosti sa budú používať pre celkové pokrývanie stavieb.

Pri väčšine inštalácií sa fotovoltaické panely montujú na už stojace konštrukcie (steny strechy) a ideálne natočenie panelu nie je možné.

monokryštalické / polykrystalické / amorfné

Pokiaľ chcete fotovoltaické panely využívať po celý rok a ich umiestnenie bude stabilné, dostanete sa podobný výsledok produkcie elektrickej energie z polykryštalických aj z monokryštalických panelov.