Tepelné čerpadlo – veľa funkcií s jednoduchým ovládaním

Tepelné čerpadlá (TČ) využívajú na vykurovanie energiu okolia – zeme, vody alebo vzduchu. Ide o obnoviteľné zdroje energie a preto zaraďujeme tepelné čerpadlá medzi ekologické zdroje vykurovania. Odborné zdroje uvádzajú, že tepelným čerpadlom sa dá ušetriť až 75 percent nákladov na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody /oproti vykurovaniu elekrinou/. Moderné tepelné čerpadlá môžu v horúcom letnom počasí chladiť objekty. Pasívne alebo aktívne chladenie zabezpečuje letnú teplotnú pohodu v domácnosti. Oproti klasickej klimatizácii majá niekoľko výhod: nefúka chladný vzduch, menší teplotný rozdiel /veľká chladiaca plocha/, úsporná prevádzka.

Tepelné čerpadlo zastáva viacero funkcií:

  • v zime vykuruje objekt
  • celoročne pripravuje teplú vodu
  • v lete chladí interiér
  • prípadne zohrieva vodu v bazéne

Princíp tepelného čerpadla sa kvôli zjednodušeniu popisuje ako prevrátená chladnička. Z okolitého prostredia (zo zeme, vody, vzduchu) tepelné čerpadlo získava teplo. V kompresore sa potom teplo zhodnotí a výmenníkom sa ďalej odovzdá sekundárnemu okruhu – vykurovaciemu systému. Chladivo následne prechádza cez expanzný ventil, kde je prudko ochladené a celý proces získavania energie sa opakuje.